Doel

Passie

In de vorige eeuw verloren de watermolens in onze regio hun functies, raakte in verval en sommige werden afgebroken. Door de tegendraadse en gedreven eigenaren is een aantal watermolens voor dit verval behoed. De ziel van deze “raddraaiers” ligt bij de molen. Onze passie is het koesteren van dit cultuur historisch erfgoed en de watermolens een functie geven die past bij deze tijd.

Visie

Door met in achtneming van de cultuur historische en natuurlijke waarde, de watermolens een functie te geven die past bij deze tijd stel je de toekomst van de watermolens veilig.

Watermolens zijn knooppunten van belangen van waterbeheer, natuur, landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Door deze belangen op een open en rechtvaardige manier op elkaar af te stemmen creëer je win-win situaties.

Het slim om te gaan met energie geeft je een voorsprong voor de toekomst

Oude technologie gecombineerd met nieuwe technologie legt de basis voor rendabele waterkrachtcentrales in onze regio (0,5 >< 2 meter verval)

Doel

Het realiseren en in stand houden van rendabele elektriciteitopwekking door waterkracht bij watermolens en/of op plaatsen met verval (overwegend) in de regio Zuidoost Brabant.

Als gezamenlijke molenaars/vervallen willen we vanaf 2015 jaarlijks 1.000 Megawatt groene elektriciteit produceren.

Duurzaamheid

Het omzetten van energie uit de beken in Zuidoost Brabant in elektriciteit is een schone en duurzame manier van elektriciteit productie. Belangrijke voorwaarde is dat door de waterkrachtcentrales de visnatuur niet wordt geschaad en dat het waterpeil zodanig wordt geregeld dat er geen schade wordt toegebracht aan het milieu en de omgeving.

Watermolens zijn markante objecten in het landschap en hebben een grote bekendheid bij de lokale bevolking. Het omzetten van waterkracht in elektriciteit spreekt bij veel mensen tot de verbeelding en heeft daarom een hoog bewustzijn vergrotend en educatieve waarde bij de ontwikkeling naar een duurzame samenleving.
Net zo als in het verleden kunnen de watermolens een belangrijke rol spelen bij de energietransitie in onze regio. Onze maatschappij staat voor de grote uitdaging om de transitie te realiseren van een vervuilende en fossiele brandstof uitputtende energieproductie naar een duurzame kleinschalige en lokale energieproductie.