Turbine

Bij de grotere waterkrachtcentrales wordt gebruik gemaakt van turbines. Er zijn verschillende type turbines Pelton, Francis en Kaplan. Bij gering verval wordt meestal de Kaplan turbine gebruik. Het voordeel van turbines is dat ze een hoog rendement hebben tot 97% en dat ze weinig onderhoud vragen. Het nadeel is dat ze visonvriendelijk zijn en er voor vervallen < 2 meter geen standaard oplossingen zijn. Door de Eindhovense onderneming Bas Verhagen Hydropower Egineering is na een uitgebreide marktscan en studie van de oplossingsmogelijkheden een innovatief en revolutionair ontwerp gemaakt voor een turbine. Deze turbine is geschikt voor onze regio (verval 0,5-2 meter) en voldoet aan de eisen van hoog rendement (minimaal 75%), visvriendelijkheid en lage productiekosten. Medio 2012 wordt een test en functioneel model gebouwd en getest. Voorjaar 2013 moet de eerste productiemodellen gereed zijn.